hits

Vi må dulte mer!

I dag har jeg vært på høring hos Stortingets finanskomité i forbindelse med skatte- og avgiftsdelen av statsbudsjettet.

Høringsinstituttet er en viktig del av demokratiet, og gir alle små og store organisasjoner mulighet til å legge frem sine hjertesaker for de som til slutt skal bestemme budsjettet.

Hovedbudskapet mitt var at finanskomiteen nå har en gyllen mulighet til å bruke pris enda bedre som et verktøy i folkehelsearbeidet. Vi gjør det på mange områder i dag, men bør gjøre det på enda flere. Jeg la fram de tre viktigste avgiftssakene for Landsforeningen for overvektige:

 - Sukkeravgiften på sukkerfri brus må senkes eller fjernes slik at sukkerfri brus blir billigere enn sukkerholdig brus

- Momsen på frukt og grønt må reduseres eller fjernes

- All trening betalt av arbeidsgiver må være skattefri

Jeg håper at Venstre og Kristelig folkeparti tar ansvar og løfter disse enkle grepene inn i budsjettforhandlingene med Høyre og Fremskrittspartiet. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er stor i forhold til de beskjedne kostnadene; en avgiftsdifferensiering på brus kan endog gjøres såkalt provenynøytral og være helt gratis. 

 

 

Mange har de siste dagene sagt til meg at «det er jo bare å ta grep selv, spise sunnere og trene mer. Det er din egen feil at du er overvektig. Hvorfor roper du på staten?».

Det dette handler om er å gjøre det litt det enklere for folk flest å ta sunne valg i hverdagen. Ikke at staten skal bestemme hva man skal spise eller drikke eller hvordan man skal trene, men at det blir litt enklere for meg og deg å velge det som er best for kroppen vår. Det er god politikk.

Og ja, alle har vi i utgangspunktet ansvar for vår egen helse. Det er ingen andre sin «feil» at jeg er overvektig. Men betyr det at storsamfunnet skal holde seg helt unna og ikke hjelpe litt til der det kan?

Vi har høye avgifter på tobakk og alkohol fordi ingen av dem er spesielt sunne, og fordi vi ønsker å begrense bruken. Avgiften skal også bidra til å betale kostnadene for helseplagene tobakk- og alkoholbruk bringer med seg. Vi har høye avgifter på sterkt forurensende biler slik at folk heller skal velge mer miljøvennlige biler fordi forurensning har en kostnad for samfunnet. Det er CO2-avgift i oljesektoren slik at bransjen skal stimuleres til å utvikle miljøvennlig teknologi.

Alt dette og mye mer gjør samfunnet for å gjøre det lettere å velge det som er lurt. På samme måte som at vi gjør det billigere å velge en miljøvennlig bil fremfor en stor, skitten SUV, bør vi gjøre det billigere å velge sukkerfri brus fremfor sukkerholdig, billigere å velge salat fremfor ferdigpizza, og gjøre fysisk aktivitet skattefritt. Fordi det er effektivt. Fordi det sparer samfunnet for store helseutgifter. Og fordi vi mennesker trenger en liten dult i riktig retning, enten vi er overvektige, røyker eller liker å kjøre store biler.

I dag er én million nordmenn overvektige. Tallet øker, også blant barn. Vi må dulte mer!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar