hits

Kjære Thorhild, ta ikke trompeten fra meg!

Jeg er utrolig stolt over å være en del av Norges største frivillige kulturbevegelse. Korpsbevegelsen har en lang tradisjon i Norge, og ingen andre land i verden kan vise til en tilsvarende skolekorpstradisjon. Vi er en av landets største talentfabrikker og hvert år starter over 8000 barn i skolekorps i Norge. Det gledelige er at barn strømmer til instrumentene som aldri før! Tenk at hver eneste dag får mange titalls tusen barn oppleve læring og mestring gjennom instrumenter over hele landet.

 I regjeringsplattformen sier man at man skal satse på bla. musikkorpsene i Norge, men hva skjer når landets nye regjering legger frem sitt første budsjett?

De gjennomfører en rekke tiltak som gjør at barna, som i dag har et trygt og varmt fritidstilbud, vil gå en kald og utrygg høst i vente. Vil Eva og Isac virkelig ha et korps å gå i til neste høst?

Gjennom å kutte midler til Voksenopplæring med 40 millioner vil korpsene alene miste tilskudd på over 3,5 millioner. Dette er midler som går direkte til korpsene og ungdommen, noe som betyr for eksempel 3500 færre trompeter neste 17. mai eller om lag 1000 barn som må gå ned Karl-Johan uten uniform. Samtidig skaper flere av forslagene til budsjett større uforutsigbarhet for kultur-Norge.

Jørgen bærer stolt fanen til Bjølsen Skoles Musikkorps ned Karl-Johan

Som mange andre norske barn, ble jeg mye mobba. Det var ikke en dag uten å bli kalt fettmonster eller blubbe. Det tærer på kroppen til et barn å gå rundt å være redd, og ikke ville gå på skolen fordi man er frykter for å bli sparket eller bli utsatt for ord som skjærer seg inn i hukommelsen for resten av livet.

For meg var korpset redningen. Det var mitt fristed, hvor jeg bare kunne være Jørgen. Det var i korpset jeg lærte brøk, fikk venner for livet, turte å stå for den jeg var, og til slutt skjønte at skal vi endre verden, så må vi faktisk engasjere oss.

Korpset var for meg stedet hvor jeg ble til Jørgen.


Jørgen i skolegården på 17 mai

Kjære Thorhild. Vær så snill, gi morgendagens barn den samme muligheten som jeg fikk. Vi trenger at du gir korpsene gode rammevilkår, ikke mer uforutsigbarhet og færre penger. Jeg er glad for midlene til Talent Norge, men hva betyr disse om vi ikke har et sted å starte musikkundervisningen?

Gi ungene et fristed for læring, inkludering og felleskap. Et stoppested i hverdagen uten reservebenk, men hvor morgendagens talenter vokser og blir til samfunnsengasjerte voksne som tar Norge videre. Korps er viktig bidragsyter i integreringen i samfunnet. Korpsenes rolle i samfunnet kan brukes til å skape identitet, og vi skal ikke glemme at selv om Ole og Ahmed ikke snakker samme språk, er tonen på trompeten den samme.

Fargerikt felleskap under Landsfestivalen i Trondheim tidligere i år Foto: NMF

I år feirer vi demokratiet, at grunnloven er 200 år. Norges Musikkorps Forbund feiret grunnloven med landsfestival i Trondheim med 10.000 deltagere. Et levende bevis på det stolte demokratiet vårt er nemlig korpsene, som marsjerer hvert år for å feire vår grunnlovsdag. Hvert enkelt korps er et sted for læring av demokratiske spørsmål. Man lærer fort om hvordan korpsene er demokratiske oppbygd og man lærer tidlig om samfunnsansvar og tar verv og roller i samfunnet. Gjennom vår samfunnsdugnad i korpset er man en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

Kjære Kulturminister, Thorhild.

I korpsene samles folk på tvers av kjønn og alder. I korpsene får man vokse med oppgavene, du arver ansvar, blir tillitsvalgt og lærer organisering. Alle får være med, og vi presterer i lag. Det er en god skole som morgendagens barn også må få oppleve!

 Hilsen Korpsentusiast og Bjølsengutt som har alt å takke Korpsbevegelsen for!


Noen fakta man kan stoppe opp ved:

- Hvert år kjøper korps opplæringstjenester for 181 millioner kroner.

- Hvert enkelt korps bruker årlig 38.000 kroner i snitt i instrumentkjøp og vedlikehold.
- Totalt betaler norske korps 5,6 millioner kroner for øvingslokaler - hvert år.
- Hvert medlem koster korpset i snitt 6.500 kroner hvert år. Kommunene bidrar i snitt med 510 koner til hvert medlem.
- Norske korps betaler årlig 51,5 millioner kroner i moms og får 30 millioner i offentlig tilskudd.
- Staten bidrar med sju prosent av hva det det koster å drive et korps. Sammen med kommunene bidrar det offentlige med til sammen med 14,5 prosent

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar