hits

Nå står Kirkeslaget!

 Sist søndag startet vår tids største kirkepolitiske revolusjon da Åpen Folkekirke i Oslo, som første fylke valgte sin nominasjonsliste til Kirkevalget 2015. Det er en gjeng engasjerte folk som ønsker seg en raus folkekirke uten terskel der alle er like mye verdt. De stiller seg bak et felles program slik at du vet hva du stemmer på.

 

Les programmet her:

 


Her er toppkandidatene til Åpen Folkekirke i Oslo

 Dette er ingen «væpna revolusjon», men en revolusjon fylt av kjærlighet for mer himmel på jord. Hvorfor jeg ønsker å være en del av denne bevegelsen bunner ut i et ønske om å være en deltager for en Kirke med plass til alle.

 Den 13-14 september er det Kirkevalg som arrangeres samtidig med kommunevalget. Da kan du stemme på den listen, og de kandidatene du ønsker skal styre Kirken i årene fremover. Akkurat som du stemmer hvilket parti du ønsker skal styre din kommune. Jeg er Åpen Folkekirkes 5. kandidat til Oslo Bispedømme. Med meg på listen har jeg utrolige mange ulike mennesker som har ett felles mål!

For i år er det flere lister og et faktisk demokrati ved Kirkevalget. Jeg vil at du skal stemme på listen til Åpen Folkekirke. Åpen folkekirke ønsker en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering. En kirke hvor alle skal erfare at de er hjertelig velkommen. Åpen folkekirke vil ha en kirke som løfter mennesker opp.

Når jeg ble spurt om jeg ønsket å være med å endre Kirken, var min første tanke var at jeg ikke var noen vanlig kirkegjenger. For det første løper jeg ikke ned kirkedørene klokka elleve på søndagene. Jeg banner alt for mye. Og ikke stemmer jeg Kristelig Folkeparti heller. Men er det typiske medlemmet i Den Norske Kirke en som løper ned kirkedørene klokka elleve, og stemmer Kristelig Folkeparti? Nei!

For hvem er det typiske medlemmet i Den Norske Kirke? ? Jo det er deg og meg! For 75% av oss Nordmenn er medlem av Folkekirken. Det betyr altså at det typiske Kirkemedlemmet er nokså lik deg og meg.  

 

Jeg har min tro. Jeg tror på en Gud. Jeg er usikker på i hvilken fasong eller farge. Jeg orker rett og slett ikke tro på et helvete. Jeg tror på et felleskap. Jeg tror på noe større en det som vi kan måle i penger på jorden. For meg handler troen om noe som er litt varmt, trygt og som er der, når du trenger det. Jeg er også utrolig glad for at det mangfoldet som finnes av ulike tro og livssyn i samfunnet.

 

Sent på kvelden 21. mai 2012 vedtok man en endring i Grunnloven etter at man inngikk det som kalles for kirkeforliket i Norge. Med dette vedtaket avskaffet man statskirken til fordel for Folkekirken. Med dette vedtaket fulgte mer makt til Kirken som organisasjon, men også et krav om større demokrati.

Det er ikke lenger regjeringen som oppnevner biskopene. Kongen er ikke lenger Kirkens formelle leder. Stortinget og regjering har heller ikke lenger noen oppsynsfunksjon, for å påse at kirkens teologiske læresetninger er i harmoni med norsk lov.

Nå er det medlemmene i Den Norske Kirke som har overtatt ansvaret, gjennom pålagt demokrati i Kirken. Et demokrati jeg er redd for at egentlig ikke er veldig ønsket hos de høye herrer som i dag styrer Kirken.

 

Kirkemøtet er Kirkens høyeste organ, det er som et landsmøte, det er der man vedtar utviklingen i Den Norske Kirke. For ett år siden var vi kun ett par stemmer unna av å få en mer likeverdig og likestilt Kirke, gjennom å åpne for at alle skal kunne få lov til å gifte seg i Kirken.

  
Foto: Den Norske Kirke

 

Etter Kirkemøtets Nei, florerte utmeldingsskjemaene til Den Norske Kirke på Facebook. Folk var sinte, lei seg, og forbanna. Naturlig nok. Jeg var det selv, lei meg for at nok en gang ser man at kirken styres av utdaterte menn som ikke ønsker seg en kirke med plass til alle.

Jeg kjente også en ergrelse over at folk meldte seg ut, stakk av med halen mellom beina etter et tap. I mine øyne var dette starten på slutten for Kirkens mørkemenn. Når du melder deg ut av kirken får du heller ikke muligheten til å delta i demokratiet som nå bygges opp.

Jeg er selv medlem av arbeiderpartiet. Jeg er ikke enig i alt Arbeiderpartiet står for, men jeg bruker min demokratiske medlemsmulighet til å endre partiet i retningen jeg ønsker partiet. På samme måte som du nå må bruke din rett til å stemme for en mer åpen kirke. Jeg oppfordrer deg derfor til å melde deg inn og bruke stemmeretten 13-14 september! Meld deg også gjerne inn i Åpen Folkekirke.

Meld deg inn i Den Norske Kirke her:

Meld deg inn i Åpen Folkekirke her:  

I år står kampen. I år skal demokratiet vinne. I år skal vi sammen sørge for at Kirken åpner porten og lar alle mennesker bli likeverdige! Husk: Størst av alt er Kjærligheten! ? Godt Kirkevalg!

 Les mer om Kirkevalget her:

 

 Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar